กินเจ 9 วัน เปิดความหมายลึกซึ้งความเชื่อเสริมโชคจากการงดเว้นเนื้อสัตว์

เทศกาลกินเจ 2564 ทำบุญใหญ่ จะเริ่มวันที่ 6-14 ตุลาคม 64 เรียกว่าหลายคนมักจะเตรียมล้างท้องกันตั้งแต่วันที่ 5 เป็นต้นไป รวมทั้งหมด 10 วัน

ความเชื่อที่มีมายาวนาน เทศกาลกินเจ งดเว้นจากการบริโภคเนื้อสัตว์ ที่กินเพื่อสุขภาพ กินด้วยจิตเมตตา กินเพื่อการเว้นกรรม ทั้งนี้ต้องมีจิตที่ตั้งใจแน่วแน่

นอกจากนี้การถือศีลกินเจ คือการฝึกจิตใจ และทำกายให้บริสุทธิ์ จะช่วยให้เราได้รับอานิสงส์กินเจที่ดีทั้งสุขภาพกายและใจไปพร้อมกัน ดังนั้น น์ ถึงความหมายการกินเจ เสริมโชคให้กับตัวผู้กินตามวันดังนี้ 

ความหมายวันที่ 1 การเริ่มต้นใหม่

ความหมายวันที่ 2 การมีสุขภาพที่ดี

ความหมายวันที่ 3 การมีคนรัก ได้รับความเมตตา

ความหมายวันที่ 4 เสริมโชค สติปัญญา ความก้าวหน้า

ความหมายวันที่ 5 เสริมความมั่นคงในชีวิต

ความหมายวันที่ 6 เสริมการงานที่ก้าวหน้า การเลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง

ความหมายวันที่ 7 มีชัยชนะเหนือศัตรูคู่แข่ง

ความหมายวันที่ 8 เสริมโชคลาภ เงินทอง

ความหมายวันที่ 9 เสริมโชค ชื่อเสียง ความสำเร็จสมปรารถนา

หลังการเสร็จสิ้นการกินเจครบทั้ง 9 วัน อย่าลืม แผ่เมตตาอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวร จะช่วยลดเรื่องราวแรงๆและเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีได้