คน 7 วันนี้ต้องระวัง!! เรื่องเสียเงิน

❤คนวันอาทิตย์ : มีดวงจะเสียเงินเพราะความสวยงาม ทำผมรักษาผิว ฉีดหน้า และ พบหมอ ซื้อยา


💛คนวันจันทร์ : มีดวงเสียเงินซื้อเครื่องประดับ และ หาหมอฟัน หรือ การนัดคิวศัลยกรรมต่างๆ


💟คนวันอังคาร : ระวังเสียเงินเพราะโดนค่าปรับ หรือ จ่ายทบดอกเบี้ยจากการกู้ รวมถึงการลงทุน หรือ อาคารบ้าน ชดค่าหวย


💚คนวันพุธ : เสียเงินเพราะความงาม และ ที่อยู่อาศัย หรือ ขยัยขยายกิจการ และ ซื้อยากินเพราะดวงตกเกณฑ์ป่วย


🧡คนวันพฤหัสบดี : เสียเงินเพราะความเครียด หรือ เสียเงินเพื่อให้จบปัญหาบางอย่าง หรือ กิจการ รวมถึงความงาม ทั้งนี้มีดวงจะเสียเงินให้กับคนมีอายุ หรือ คนในบ้าน


💙คนวันศุกร์ : เสียเงินเพราะเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมพัดลม
หรือ ซ่อมของในบ้าน การต่อเติมหรือเรื่องที่อาศัย


💜คนวันเสาร์ : เสียเงินเพราะจะแต่งบ้าน ซ่อมแซม หรือ ดัดแปลงอุปกรณ์บางอย่างในบ้าน มีดวงเสียเงินเรืองรถด้วย