ความเชื่อ ‘เจ้าแม่กวนอิม’ ประทับทรง

ความเชื่อของแต่ละประเทศ แต่ละวัฒนธรรมไม่เหมือนกัน หรือตายตัวอยู่แล้ว ยิ่งความเชื่อ เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ที่จะทำตาม หรือไม่ก็แล้วแต่ วันน้ีไทยรัฐออนไลน์หยิบเรื่องเจ้าแม่กวนอิม ของ อ.มาศ เคหาสน์ธรรม มาฝาก กรณีเจ้าแม่กวนอิมประทับทรง ซึ่งทั้งเกาหลี ญี่ปุ่น จีน รวมทั้งที่ไทย มีความเชื่อที่แตกต่างกัน โดย อ.มาศ เล่าไว้ดังนี้ แม้ว่าคนทั้ง 2 ชาติจะมีความเชื่อเรื่องประทับทรง แต่คนพุทธในเกาหลีใต้และญี่ปุ่น ที่นับถือ เจ้าแม่กวนอิม กลับไม่มีประทับทรง “กวนอิม” แบบคนจีนในประเทศไทย

เนื่องจากวัฒนธรรมการเข้าทรงของญี่ปุ่นจะไม่เกี่ยวกับศาสนาพุทธ แต่เป็นความเชื่อลัทธิชินโตแบบพื้นบ้าน ส่วนเข้าทรงของเกาหลี จะเข้าทรงเฉพาะเทพท้องถิ่นเกาหลี ไม่เกี่ยวกับศาสนาพุทธ ในขณะที่วัฒนธรรมของจีน ความเชื่อและความศรัทธาในศาสนาพุทธได้หลอมรวมกับความเชื่ออื่นผสมผสานมายาวนาน จึงได้มีการทรงกวนอิมและเทพอื่นๆ ให้เห็นทั่วไปส่วนความเชื่อเรื่อง เจ้าแม่กวนอิมไม่ให้กินเนื้อวัว ก็เกิดขึ้นมาในภายหลัง เนื่องจากละครทีวีจากฮ่องกงเรื่อง เจ้าแม่กวนอิม ที่นำเข้ามาฉายในประเทศไทย เมื่อ 30-40 ปีก่อน นำเสนอว่า เสด็จพ่อของเจ้าแม่กวนอิมมาเกิดใหม่เป็นวัว เจ้าแม่จึงไม่ฉันเนื้อวัว ทำให้คนจีนในไทย เชื่อกันทั้งประเทศอย่างฝังหัวว่า นับถือเจ้าแม่กวนอิมห้ามกินเนื้อวัว ทั้งๆ ที่กลุ่มผู้นับถือเจ้าแม่กวนอิม ในประเทศต้นตำรับคือจีน กลับไม่มีความเชื่อและข้อห้ามในการกินเนื้อวัวเลย ใครรู้จักคนจีนที่มาจากเมืองจีน ลองถามดูได้ ส่วนการกราบไหว้ขอพรเทพเจ้า หรือตั้งรูปบูชาที่บ้านนั้น ไม่เกี่ยวกับเรื่องฮวงจุ้ยแต่อย่างใด แต่เป็นเรื่องของสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้ระลึกคำสอนทางศาสนา ให้ใจผ่องแผ้วแจ่มใสมีความสุขมากกว่า การตั้งรูปปั้น เจ้าแม่กวนอิม ก็ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดฮวงจุ้ยแต่อย่างใด