ดูดวงราศี บอก 4 ราศีต่อไปนี้ มีเกณฑ์มีโชครับวันอมาวสีหรือวันพระจันทร์ใหม่ที่เกิดขึ้นในวันที่ 10 มิ.ย.

4 ราศีมีโชครับวันอมาวสี

ราศีเมษ 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม

มีลาภลอยฟลุกๆ จากการเดินทาง ธุรกิจนำเข้าส่งออก ส่งผลดีเป็นพิเศษ

ราศีตุล 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน

ผู้ใหญ่ส่งเสริม มีเกณฑ์ได้รับมรดก และมีเกณฑ์ได้รับการสนับสนุน จากผู้ใหญ่

ราศีกรกฎ 15 กรกฎาคม -16 สิงหาคม

มีเกณฑ์โชคดีในเรื่องบ้านใหม่ รถใหม่ การขยายครอบครัว การแต่งงาน รวมไปถึงมีบุตร

ราศีมังกร 16 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์

มีเกณฑ์ขยายวงเงินกู้ การขอเพิ่มทุน มีเกณฑ์ในเรื่องของการเสี่ยงโชค ได้มาอย่างฟลุกๆ จากความฝันและคนใกล้ชิด

แนะนำวิธีทำบุญ

เกี่ยวกับเด็กพิการ เด็กยากจน เด็กยากไร้ รวมไปถึงเด็กด้อยโอกาส บริจาคอุปกรณ์การแพทย์