ตุ๊กแก มีลักษณะเป็นสัตว์เลื้อยคลาน ที่มีนิสัยที่ดุร้าย ตามความเชื่อทางวิทยาศาสตร์การที่ตุ๊กแกร้อง

แต่หากมาในมุมของความเชื่อเหนือธรรมชาติเกี่ยวกับตุ๊กแกอย่างหนึ่ง คือสัตว์ชนิดนี้เป็นที่สิงของดวงวิญญาณบรรพบุรุษที่ล่วงลับแล้ว ท่านมาเตือนด้วยการส่งเสียงร้อง ซึ่งจะเป็นการบอกโชคหรือบอกลาง ดูตามจำนวนครั้งนั้นเป็นสำคัญว่าจะได้โชคหรือมีทุกข์ในรูปแบบใด

ตุ๊กแกร้อง 1 ครั้ง หมายถึง การที่เราจะเสียของที่เป็นของมีค่า ของเราเองอย่างไม่เต็มใจ

ตุ๊กแกร้อง 3 ครั้ง หมายถึง คนในครอบครัวของเราจะพบแต่ความสุข ความเจริญ ไม่ว่าจะทางกายหรือทางใจ

ตุ๊กแกร้อง 4 ครั้ง หมายถึง การจะเกิดลางร้ายกับคนในครอบครัว บางคนอาจจะป่วย หรือบางคนอาจจะเกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้น การทะเลาะกัน

ตุ๊กแกร้อง 7 ครั้ง หมายถึง หากร้องในเวลา 6 โมงเช้า ถึง เที่ยง จะทำให้เราได้พบข่าวดี หากร้องซ้อนทับกันจะทำให้เราได้โชคลาภ

ตุ๊กแกร้อง 9 ครั้ง หมายถึง จะยิ่งโชคดีมาก มีโชค มีลาภ มีทรัพย์ที่สมบูรณ์

ตุ๊กแกร้อง 10 ครั้ง หมายถึง เราจะมีความรุ่งเรือง มีคู่ครองที่สมบูรณ์ จะมีกินมีใช้ ไม่ขาดมือ

ตุ๊กแกร้อง 11 ครั้ง หมายถึง เราจะได้รับโชคที่ยิ่งใหญ่

หากตุ๊กแกนั้นร้องในเวลากลางวัน ช่วง 6 โมงเช้า – เที่ยงวัน จะเป็นลางบอกข่าวดี แต่หากร้องในช่วงเวลา เที่ยงวัน – 6 โมงเย็นจะเป็นการบอกข่าวร้าย และเวลากลางคืน ตั้งแต่ 6 โมงเย็น – เที่ยงคืน จะบอกทั้งข่าวดีและข่าวร้าย ซึ่งไม่เจาะจง และเวลา เที่ยงคืน – 6 โมงเช้า จะเป็นการร้องตามธรรมชาติ