ถ้าเราเช่าบ้านอยู่ หรือบ้านเป็นของเราแต่ให้ผู้อื่นเช่าอยู่ สามารถจัดฮวงจุ้ยได้ไหม

‘พลังงานไม่สนใจว่าใครเป็นเจ้าของ มนุษย์ไปตกลงกันเอง ฮวงจุ้ยสนใจแค่ว่าหากเราไปอยู่สถานที่ไหนนานๆพลังงานออกที่นั่นก็มีผลต่อเรา เหมือนเราไปว่ายน้ำแม้ว่าสระน้ำที่นั่น เราไม่ได้เป็นเจ้าของแต่ลงไปว่ายก็เปียกส่วนเจ้าของสระ ถ้าเขาไม่เคยลงเล่นเลยก็ไม่เปียก

ดังนั้น แม้ว่าจะเป็นบ้านเช่าซึ่งเราไม่ใช่เป็นเจ้าของ แต่ถ้าเข้าไปอยู่นานๆ ก็รับผลจากพลังงานของสถานที่เช่นเดียวกันส่วนบ้านที่เราเป็นเจ้าของ ปล่อยเช่าให้กับคนอื่นอยู่ ถ้าตัวเราไม่ได้อยู่เองพลังก็ไม่มีผลต่อเรา แต่จะมีผลต่อผู้เช่าเป็นหลัก ถ้าพลังไม่ดี เขาก็จะมีชะตาชีวิตที่แย่ลง ก็อาจไม่มีเงินจ่ายค่าเช่า ทิ้งหนีไปได้’