มาเช็กกันดีกว่าว่าอาหารแบบไหนบ้างนะ ที่คุณไม่ควรนำไปใส่บาตร

การตักบาตร เป็นประเพณีอันงดงามที่ยึดถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยอดีตกาล พระภิกษุสามเณรจะออกมาเดินบิณฑบาตเพื่อรับทานจากชาวบ้าน บ้างจัดเตรียมอาหารและจตุปัจจัยเพื่อนำมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งชาวไทยพุทธมีความเชื่อว่าการตักบาตรเป็นการทำบุญเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความเป็นมงคล แต่รู้หรือไม่ว่า มีอาหารอีกหลากหลายชนิดที่ไม่ควรนำมาใส่บาตรถวายพระ ด้วยเหตุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการผิดหลักทางศาสนาที่ได้บัญญัติเอาไว้ ตลอดจนอาหารเหล่านั้นมีความหมายที่ไม่เป็นมงคล

1. เนื้อต้องห้าม ตามบัญญัติทั้ง 10 ชนิด

ตามหลักทางศาสนา พระภิกษุสามเณรสามารถฉันเนื้อได้ไม่ผิดหลัก แต่ถึงอย่างนั้นก็มีการบัญญัติเนื้อต้องห้ามอีก 10 ชนิดที่ห้ามนำมาใส่บาตร หรือปรุงถวายแก่พระสงฆ์ ดังนี้ เนื้อมนุษย์ เนื้อม้า เนื้อช้าง เนื้องู เนื้อหมี เนื้อหมา เนื้อสิงโต เนื้อเสือโคร่ง เนื้อเสือเหลืองและเนื้อเสือดาว

2. ข้าวสารอาหารแห้ง

ตามหลักวินัยของสงฆ์ได้มีการระบุเอาไว้ว่า พระภิกษุสามเณรไม่สามารถเข้าครัวเพื่อปรุงอาหารฉันเองได้ ซึ่งก็รวมกับอาหารประเภทกึ่งสำเร็จรูปด้วย เหตุนี้ญาติโยมจึงควรถวายอาหารแก่พระสงฆ์ที่สามารถฉันได้ในทันที

3. เงิน

ไม่ควรนำเงินใส่ลงในบาตรพระ และไม่ควรนำถวายแด่พระสงฆ์ในทุกกรณี เพราะจะทำให้พระอาบัติได้ การถวายปัจจัยจึงควรนำถวายกับผู้ดูแลวัดโดยตรงหรือหยอดตู้บริจาคจึงจะเหมาะสมที่สุด

4. ธัญพืชหรือผลไม้มีเมล็ด

ผลไม้มีเมล็ดหรือธัญพืชมีเมล็ดเหล่านี้ ไม่ควรถวายหรือใส่ลงในบาตรพระ เพราะมีความเชื่อว่าเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นยังมีชีวิต และยังสามารถเติบโตงอกเงยได้ตามวิถีทางธรรมชาติ

5. อาหารที่มีส่วนผสมของน้ำตาลและกะทิ

อาหารที่มีรสหวานหรือมีส่วนผสมของกะทิ เป็นอาหารอีกหนึ่งชนิดที่ไม่ควรนำถวายใส่บาตรพระ เนื่องจากพระภิกษุสามเณรไม่ได้มีกิจกรรมที่สามารถเผาพลาญพลังงานในร่างกายได้ดี ส่งผลให้อาหารเหล่านั้นอาจทำลายสุขภาพ และอาจทำให้พระภิกษุสามเณรเป็นโรคเกี่ยวกับไขมันได้