ราศีที่มีเกณฑ์จะเจ็บป่วยในช่วงนี้

ในช่วงวันที่ 23-29 สิงหาคม 2563 ราศีที่มีเกณฑ์จะเจ็บป่วย ต้องระวังจะได้เข้าโรงพยาบาล จะเลือดตกยางออกหรือประสบอุบัติเหตุเล็กน้อย วันนี้เรามาเตือนให้ท่านได้ระวังกัน!!

ราศีมีน (15 มีนาคม – 12 เมษายน)

ราศีมีน มีเกณฑ์จะเจ็บป่วย ต้องระวังจะได้เข้าโรงพยาบาล จะเลือดตกยางออกหรือประสบอุบัติเหตุเล็กน้อย มีดบาด ของมีคมบาด ต้องระวังให้มากในการใช้ชีวิตหรือหยิบจับสิ่งของต่างๆ สุดท้ายนี้หากเราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและมีสติ ชีวิตเราจะราบรื่นและเป็นไปได้ด้วยดี