ฤกษ์คลอดบุตร 2563 ฤกษ์ผ่าคลอด เดือนกรกฎาคม

ฤกษ์คลอดบุตร 2563 ฤกษ์ผ่าคลอด เดือนกรกฎาคม

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563

ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 8 = ราชาฤกษ์
เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว
ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ
ไม่ว่าจะทำงานด้านใดก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน

วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563

ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 8 = มหัทธโนฤกษ์
เด็กที่ได้เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทอง
สมบูรณ์ตลอดชีวิต จะไม่ขาดเงิน ไม่เดือดร้อน
เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563

ตรงกับแรม 5 ค่ำ เดือน 8 = เทวีฤกษ์
เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในความรัก
ให้ความสำคัญกับความรักเป็นหลัก
มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดี

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 8 = ราชาฤกษ์
เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว
ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ
ไม่ว่าจะทำงานด้านใดก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 8 = ภูมิปาโลฤกษ์
เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง
มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต
งานที่เหมาะสมเกี่ยวของกับที่ดิน
ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563

ตรงกับแรม 15 ค่ำ เดือน 8 = เทวีฤกษ์
เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในความรัก
ให้ความสำคัญกับความรักเป็นหลัก
มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดี

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563

ตรงกับขึ้น 5 ค่ำ เดือน 9 = มหัทธโนฤกษ์
เด็กที่ได้เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทอง
สมบูรณ์ตลอดชีวิต จะไม่ขาดเงิน ไม่เดือดร้อน
เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563

ตรงกับขึ้น 7 ค่ำ เดือน 9 = ภูมิปาโลฤกษ์
เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง
มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต
งานที่เหมาะสมเกี่ยวของกับที่ดิน
ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563

ตรงกับขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9 = เทวีฤกษ์
เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในความรัก
ให้ความสำคัญกับความรักเป็นหลัก
มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดี