ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ ตาราง ประจำวันที่ 27 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2563

ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ ตาราง ประจำวันที่ 27 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2563

ฤกษ์มงคลในการออกยวดยานใหม่/เก่า
ได้แก่วันที่
27 เมษายน 2563 ไม่ควรออกรถใหม่/เก่า
28 เมษายน 2563 ไม่ควรออกรถใหม่/เก่า
29 เมษายน 2563 ไม่ควรออกรถใหม่/เก่า
30 เมษายน 2563 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
1 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรออกรถใหม่/เก่า
2 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรออกรถใหม่/เก่า
3 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรออกรถใหม่/เก่า

ฤกษ์แต่งงาน/ หมั้น
ได้แก่วันที่
27 เมษายน 2563 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
28 เมษายน 2563 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
29 เมษายน 2563 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
30 เมษายน 2563 ฤกษ์ดีในการแต่งงาน/หมั้นหมาย
1 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
2 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
3 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย

ฤกษ์ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
ได้แก่วันที่
27 เมษายน 2563 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
28 เมษายน 2563 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
29 เมษายน 2563 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
30 เมษายน 2563 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
1 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
2 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
3 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

ฤกษ์เดินทางไกล
ได้แก่วันที่
27 เมษายน 2563 ไม่ควรเดินทางไกลโดยเฉพาะทางน้ำ
28 เมษายน 2563 ไม่ควรเดินทางไกลโดยเฉพาะทางน้ำ
29 เมษายน 2563 ไม่ควรเดินทางไกลโดยเฉพาะทางน้ำ
30 เมษายน 2563 ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
1 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรเดินทางไกล
2 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรเดินทางไกลโดยเฉพาะทางน้ำ
3 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรเดินทางไกล

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
ได้แก่วันที่
27 เมษายน 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
28 เมษายน 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
29 เมษายน 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
30 เมษายน 2563 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่
1 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
2 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
3 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่

ฤกษ์ขอเจรจา/ทำสัญญา
ได้แก่วันที่
27 เมษายน 2563 ไม่ควรขอเจรจา/ทำสัญญา
28 เมษายน 2563 ไม่ควรขอเจรจา/ทำสัญญา
29 เมษายน 2563 ไม่ควรขอเจรจา/ทำสัญญา
30 เมษายน 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
1 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
2 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
3 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขอเจรจา/ทำสัญญา

ฤกษ์จดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
ได้แก่วันที่
27 เมษายน 2563 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
28 เมษายน 2563 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
29 เมษายน 2563 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
30 เมษายน 2563 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
1 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
2 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
3 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่

ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
ได้แก่วันที่
27 เมษายน 2563 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
28 เมษายน 2563 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
29 เมษายน 2563 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
30 เมษายน 2563 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
1 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
2 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
3 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน
สามารถทำได้ในวัน
27 เมษายน 2563 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
28 เมษายน 2563 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
29 เมษายน 2563 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
30 เมษายน 2563 ฤกษ์ดีสำหรับเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
1 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
2 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
3 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน

ฤกษ์ของการขอความรัก
ได้แก่วันที่
27 เมษายน 2563 สามารถทำการได้
28 เมษายน 2563 ไม่ควรขอความรัก
29 เมษายน 2563 ไม่ควรขอความรัก
30 เมษายน 2563 สามารถทำการได้
1 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
2 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
3 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขอความรัก