ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ ตาราง ประจำวันที่ 4 – 10 พฤษภาคม 2563

ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ ตาราง ประจำวันที่ 4 - 10 พฤษภาคม 2563

ฤกษ์มงคลในการออกยวดยานใหม่/เก่า
ได้แก่วันที่
4 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
5 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรออกรถใหม่/เก่า
6 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรออกรถใหม่/เก่า
7 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
8 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
9 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
10 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้

ฤกษ์แต่งงาน/ หมั้น
ได้แก่วันที่
4 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
5 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
6 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
7 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
8 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการแต่งงาน/หมั้นหมาย
9 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
10 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย

ฤกษ์ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
ได้แก่วันที่
4 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
5 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
6 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
7 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
8 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
9 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
10 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

ฤกษ์เดินทางไกล
ได้แก่วันที่
4 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
5 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรเดินทางไกล
6 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรเดินทางไกล
7 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
8 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
9 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
10 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
ได้แก่วันที่
4 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
5 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
6 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
7 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
8 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
9 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
10 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่

ฤกษ์ขอเจรจา/ทำสัญญา
ได้แก่วันที่
4 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
5 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขอเจรจา/ทำสัญญา
6 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขอเจรจา/ทำสัญญา
7 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
8 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
9 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
10 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา

ฤกษ์จดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
ได้แก่วันที่
4 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ/เปิดกิจการใหม่
5 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
6 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
7 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ/เปิดกิจการใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจความสวยงาม เครื่องประดับ อัญมณี
8 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ/เปิดกิจการใหม่
9 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
10 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่

ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
ได้แก่วันที่
4 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
5 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
6 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
7 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
8 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
9 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
10 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้

ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน
ได้แก่วันที่
4 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
5 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
6 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
7 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
8 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
9 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
10 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้

ฤกษ์ของการขอความรัก
ได้แก่วันที่
4 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
5 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขอความรัก
6 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขอความรัก
7 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
8 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
9 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
10 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขอความรัก