ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ ตาราง ประจำวันที่ 11 – 17 พฤษภาคม 2563

ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ ตาราง ประจำวันที่ 11 - 17 พฤษภาคม 2563

ฤกษ์มงคลในการออกยวดยานใหม่/เก่า
ได้แก่วันที่
11 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรออกรถใหม่/เก่า
12 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรออกรถใหม่/เก่า
13 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรออกรถใหม่/เก่า
14 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
15 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรออกรถใหม่/เก่า
16 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
17 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรออกรถใหม่/เก่า

ฤกษ์แต่งงาน/ หมั้น
ได้แก่วันที่
11 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
12 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
13 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
14 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
15 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
16 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
17 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย

ฤกษ์ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
ได้แก่วันที่
11 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
12 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
13 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
14 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
15 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
16 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
17 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

ฤกษ์เดินทางไกล
ได้แก่วันที่
11 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรเดินทางไกล
12 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรเดินทางไกล
13 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรเดินทางไกล
14 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
15 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรเดินทางไกล
16 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรเดินทางไกล
17 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรเดินทางไกลโดยเฉพาะทางน้ำ

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
ได้แก่วันที่
11 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
12 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
13 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
14 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
15 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
16 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
17 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

ฤกษ์ขอเจรจา/ทำสัญญา
ได้แก่วันที่
11 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขอเจรจา/ทำสัญญา
12 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขอเจรจา/ทำสัญญา
13 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขอเจรจา/ทำสัญญา
14 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
15 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขอเจรจา/ทำสัญญา
16 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
17 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา

ฤกษ์จดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
ได้แก่วันที่
11 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
12 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
13 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
14 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ/เปิดกิจการใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจบันเทิง ท่องเที่ยว ธุรกิจต่างประเทศ
15 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
16 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ/เปิดกิจการใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจความสวยงาม เครื่องประดับ อัญมณี
17 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่

ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
ได้แก่วันที่
11 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
12 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
13 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
14 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
15 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
16 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
17 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน
ได้แก่วันที่
11 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
12 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
13 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
14 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรเริ่มงานใหม่
15 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
16 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
17 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน

ฤกษ์ของการขอความรัก
ได้แก่วันที่
11 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขอความรัก
12 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขอความรัก
13 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขอความรัก
14 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขอความรัก
15 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขอความรัก
16 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขอความรัก
17 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้