ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 13 – 19 เมษายน 2563

ประจำวันที่ 13 - 19 เมษายน 2563

สัปดาห์นี้ใครมีแผนที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ หรือ ทำการมงคล มาดู ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 13-19 เมษายน 2563 จัดมาให้แล้วทั้ง ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์คลอด ฤกษ์แต่งงาน อยากรู้แล้วมาดูกันเลยค่ะ

ฤกษ์มงคลในการออกยวดยานใหม่ /เก่า
ได้แก่วันที่
13 เมษายน 2563 ไม่ควรออกรถใหม่/เก่า
14 เมษายน 2563 ไม่ควรออกรถใหม่/เก่า
15 เมษายน 2563 ไม่ควรออกรถใหม่/เก่า
16 เมษายน 2563 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
17 เมษายน 2563 สามารถทำการได้
18 เมษายน 2563 ไม่ควรออกรถใหม่/เก่า
19 เมษายน 2563 ไม่ควรออกรถใหม่/เก่า

ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น
ได้แก่วันที่
13 เมษายน 2563 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
14 เมษายน 2563 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
15 เมษายน 2563 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
16 เมษายน 2563 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
17 เมษายน 2563 สามารถทำการได้
18 เมษายน 2563 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
19 เมษายน 2563 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย

ฤกษ์ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
ได้แก่วันที่
13 เมษายน 2563 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
14 เมษายน 2563 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
15 เมษายน 2563 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
16 เมษายน 2563 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
17 เมษายน 2563 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
18 เมษายน 2563 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
19 เมษายน 2563 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

ฤกษ์เดินทางไกล
ได้แก่วันที่
13 เมษายน 2563 ไม่ควรเดินทางไกลโดยเฉพาะทางน้ำ
14 เมษายน 2563 ไม่ควรเดินทางไกลโดยเฉพาะทางน้ำ
15 เมษายน 2563 ไม่ควรเดินทางไกลโดยเฉพาะทางน้ำ
16 เมษายน 2563 สามารถทำการได้
17 เมษายน 2563 ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
18 เมษายน 2563 ไม่ควรเดินทางไกลโดยเฉพาะทางน้ำ
19 เมษายน 2563 ไม่ควรเดินทางไกลโดยเฉพาะทางน้ำ

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
ได้แก่วันที่
13 เมษายน 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
14 เมษายน 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
15 เมษายน 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
16 เมษายน 2563 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่
17 เมษายน 2563 ไม่ควรขอเจรจา/ทำสัญญา
18 เมษายน 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
19 เมษายน 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่

ฤกษ์ขอเจรจา/ทำสัญญา
ได้แก่วันที่
13 เมษายน 2563 สามารถทำการได้
14 เมษายน 2563 ไม่ควรขอเจรจา/ทำสัญญา
15 เมษายน 2563 ไม่ควรขอเจรจา/ทำสัญญา
16 เมษายน 2563 สามารถทำการได้
17 เมษายน 2563 สามารถทำการได้
18 เมษายน 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
19 เมษายน 2563 สามารถทำการได้

ฤกษ์จดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
ได้แก่วันที่

13 เมษายน 2563 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
14 เมษายน 2563 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
15 เมษายน 2563 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
16 เมษายน 2563 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
17 เมษายน 2563 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
18 เมษายน 2563 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
19 เมษายน 2563 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่

ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
ได้แก่วันที่
13 เมษายน 2563 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
14 เมษายน 2563 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
15 เมษายน 2563 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
16 เมษายน 2563 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
17 เมษายน 2563 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
18 เมษายน 2563 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
19 เมษายน 2563 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน
ได้แก่วันที่
13 เมษายน 2563 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
14 เมษายน 2563 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
15 เมษายน 2563 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
16 เมษายน 2563 ฤกษ์ดีสำหรับเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
17 เมษายน 2563 สามารถทำการได้
18 เมษายน 2563 สามารถทำการได้
19 เมษายน 2563 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน

ฤกษ์ของการขอความรัก
ได้แก่วันที่
13 เมษายน 2563 ไม่ควรขอความรัก
14 เมษายน 2563 ไม่ควรขอความรัก
15 เมษายน 2563 ไม่ควรขอความรัก
16 เมษายน 2563 สามารถทำการได้
17 เมษายน 2563 ฤกษ์ดีในการขอความรัก
18 เมษายน 2563 สามารถทำการได้
19 เมษายน 2563 สามารถทำการได้