ฤกษ์ดี วันดี ฤกษ์มงคล เดือนมิถุนายน 2563

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 : สามารถทำบุญบ้านได้

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 : สามารถขึ้นบ้านใหม่ได้

วันที่ 7 มิถุนายน 2563 : สามารถเปิดร้านค้า ทำการมงคลได้

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 : สามารถออกรถ ทำการมงคลได้

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 : สามารถทำการมงคล แต่งงานได้

วันที่ 12 มิถุนายน 2563  : สามารถแต่งงาน เปิดกิจการได้

วันที่ 14 มิถุนายน 2563 : สามารถทำบุญบ้าน เปิดกิจการ ขึ้นบ้านใหม่ได้

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 : สามารถออกรถ เปิดกิจการได้

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 : สามารถออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการได้

วันที่ 20 มิถุนายน 2563 : สามารถทำบุญบ้าน เปิดร้านกิจการ ขึ้นบ้านใหม่ได้

วันที่ 21 มิถุนายน 2563 : สามารถแต่งงาน เปิดกิจการร้านค้าได้

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 : สามารถแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ได้

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 : สามารถทำบุญบ้าน ขึ้นบ้านใหม่ได้

วันที่ 27 เมษายน 2563 : สามารถเปิดร้าน ขึ้นบ้านใหม่ ออกรถได้

วันที่ 28 มิถุนายน 2563 : สามารถออกรถได้

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 : สามารถขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการ ทำการมงคลได้