ฤกษ์ธุรกิจ ฤกษ์มงคล เจรจา ค้าขาย ฤกษ์ดีปี 2565

ฤกษ์มงคล ฤกษ์เจรจา ธุรกิจ ค้าขาย ในปี 2565 แนะนำฤกษ์ดี ทั้ง 12 เดือน เผื่อว่าหลายคนมีแพลนเตรียมตัวลงทุนต่างๆ สามารถนำฤกษ์มงคลเหล่านี้ ไปร่วมพิจารณาและตัดสินใจได้ด้วย

ฤกษ์ธุรกิจ ในปี 2565

มกราคม

• วันที่ 20 มกราคม 2565

กุมภาพันธ์

• วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

มีนาคม

• วันที่ 19 มีนาคม 2565

เมษายน

• วันที่ 7 เมษายน 2565

พฤษภาคม

• วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

มิถุนายน

• วันที่ 16 มิถุนายน 2565

กรกฎาคม

• วันที่ 14 กรกฎาคม 2565

สิงหาคม

• วันที่ 22 สิงหาคม 2565

กันยายน

• วันที่ 25 กันยายน 2565

ตุลาคม

• วันที่ 2 ตุลาคม 2565

พฤศจิกายน

• วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

ธันวาคม

• วันที่ 19 ธันวาคม 2565