ฤกษ์มงคล ตามวันเกิด ของคนทั้ง 7 วัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เปิดฤกษ์ค้าขาย เจรจา เปิดธุรกิจ บริษัทร้านค้า วันไหนดีวันไหนเฮง

วันจันทร์

• วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

• เวลา 12.09

• เสริมเรื่อง ทีมเวิร์กด้านการทำงาน ช่วยกันให้ประสบความสำเร็จ

วันอังคาร

• วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

• เวลา 14.09

• เสริมเรื่อง การงานการเงิน การค้า ประสานงานสำเร็จดังใจ

วันพุธ

• วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

• เวลา 18.09

• เสริมเรื่อง การทำงานที่ต้องติดธุรกิจกับหน่วยงานราชการ

วันพฤหัสบดี

• วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

• เวลา 11.09

• เสริมเรื่อง ความเมตตาที่ดีจากลูกค้า

วันศุกร์

• วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

• เวลา 08.09

• เสริมเรื่องการติดต่อประสานงานที่ดีระหว่างประเทศ

วันเสาร์

• วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

• เวลา 15.09

• เสริมเรื่อง การดูแลลูกค้าที่ดีและยาวนาน ลูกค้าติดตรึม

วันอาทิตย์

• วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

• เวลา 13.09

• เสริมเรื่อง ความมั่นคงเป็นปึกแผ่นของบริษัท