ฤกษ์มงคล ธุรกิจ เจรจา ค้าขาย ต.ค.-ธ.ค. โดยใช้ฤกษ์ดีตามวันเกิด

ฤกษ์มงคล เฮงๆ ปังๆ ดังด้วยฤกษ์ธุรกิจตามเลขศาสตร์สากลเพื่อธุรกิจ ประจำเดือนตุลาคม ไปจนถึง เดือนธันวาคม 2564

เดือนตุลาคม 2564

วันจันทร์

• วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564

• เวลา 15.09

• เด่นเรื่อง การเทคแคร์ลูกค้าเก่าๆ ดี

• ทำให้ ลูกค้าติดใจ และเปิดโครงการใหม่ๆ กับเรา

วันอังคาร

• วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564

• เวลา 08.09

• เด่นเรื่อง การเดินทางติดต่อต่างประเทศ

• ทำให้ ติดต่อต่างประเทศสำเร็จ

วันพุธ

• วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564

• เวลา 11.09

• เด่นเรื่อง เสน่ห์เมตตา

• ทำให้ ได้รับความเมตตาจากลูกค้าได้เป็นอย่างดี

วันพฤหัสบดี

• วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564

• เวลา 14.09

• เด่นเรื่อง การเงิน

• ทำให้ หมุนเวียนทางด้านการเงินดีมาก

วันศุกร์

• วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564

• เวลา 11.09

• เด่นเรื่อง เมตตา อุปถัมภ์

• ทำให้ รับความเมตตาอุปถัมภ์ดีจากลูกค้า และหุ้นส่วน

วันเสาร์

• วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564

• เวลา 09.09

• เด่นเรื่อง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง

• ทำให้ ทำงานได้อย่างดีและราบรื่น

วันอาทิตย์

• วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564

• เวลา 07.09

• เด่นเรื่อง วางแผนกลยุทธ์

• ทำให้ วางแผนแก้ไขปัญหาได้ดีและสำเร็จ

เดือนพฤศจิกายน 2564

วันจันทร์

• วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564

• เวลา 13.09

• เด่นเรื่อง สิ่งศักดิ์สิทธิ์

• ทำให้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอย่างดี

วันอังคาร

• วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564

• เวลา 15.09

• เด่นเรื่อง การวางแผน

• ทำให้ เสริมด้านการวางแผนแก้ไขปัญหาได้อย่างดี

วันพุธ

• วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564

• เวลา 10.09

• เด่นเรื่อง เมตตา มหานิยม

• ทำให้ คนรักใคร่เมตตาดี

วันพฤหัสบดี

• วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564

• เวลา 12.09

• เด่นเรื่อง ความมั่นคง

• ทำให้ มีโชคได้อย่างดีในด้านการขยายที่ดิน สาขา

วันศุกร์

• วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564

• เวลา 09.09

• เด่นเรื่อง ความเป็นผู้นำ

• ทำให้ ดำเนินกิจการดี ชนะคู่แข่ง

วันเสาร์

• วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564

• เวลา 07.09

• เด่นเรื่อง การทำงานด้านออนไลน์ ต่างประเทศ

• ทำให้ ทำงานสำเร็จได้ดี เรื่องนำเข้าส่งออก และการขายออนไลน์

วันอาทิตย์

• วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564

• เวลา 14.09

• เด่นเรื่อง การดูแลลูกค้าดีมากๆ

• ทำให้ ลูกค้าติดใจไม่ไปไหน และแนะนำบอกต่อ

เดือนธันวาคม 2564

วันจันทร์

• วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564

• เวลา 09.09

• เด่นเรื่อง ความมั่นคง

• ทำให้ บริหารงานด้านการทำงานเป็นอย่างดี

วันอังคาร

• วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564

• เวลา 07.09

• เด่นเรื่อง ชื่อเสียงด้านการประชาสัมพันธ์

• ทำให้ มีชื่อเสียงด้านการทำงานเป็นอย่างดี

วันพุธ

• วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564

• เวลา 11.09

• เด่นเรื่อง ความเป็นผู้นำด้านการทำงาน

• ทำให้ ชนะคู่แข่งเป็นอย่างดี

วันพฤหัสบดี

• วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564

• เวลา 13.09

• เด่นเรื่อง การทำงานเป็นทีม

• ทำให้ สร้างทีมงานหรือหน่วยงานใหม่ได้ดี

วันศุกร์

• วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564

• เวลา 10.09

• เด่นเรื่อง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง

• ทำให้ ทำงานได้อย่างราบรื่น

วันเสาร์

• วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564

• เวลา 08.09

• เด่นเรื่อง การจัดการปัญหา

• ทำให้ วางแผนการแก้ไขปัญหาได้อย่างดีมาก

วันอาทิตย์

• วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564

• เวลา 06.09

• เด่นเรื่อง การเงินหมุนเวียนดีมาก

• ทำให้ การเงินไม่ติดขัด