ฤกษ์ออกรถตามวันเกิด ออกรถวันไหนดี ของคนทั้ง 7 วัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ฤกษ์ออกรถมงคล เฮง

วันจันทร์

• วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

• เวลา 9.09

• แนะนำสี ชมพู หรือ ขาว

• เสริมเรื่อง ความมีเสน่ห์ และเข้าหาผู้ใหญ่เป็นอย่างดี

วันอังคาร

• วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564

• เวลา 9.09

• แนะนำรถสี เหลือง

• เสริมเรื่อง ความเมตตา

วันพุธ

• วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564

• เวลา 9.09

• แนะนำ รถสี ดำ

• เสริมเรื่อง ความมั่นคง และความเมตตาในการขับรถ

วันพฤหัสบดี

• วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

• เวลา 9.09

• แนะนำรถสี ขาว

• เสริมเรื่อง บารมี ด้านการทำงาน

วันศุกร์

• วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564

• เวลา 9.09

• แนะนำรถสี เขียว

• เสริมเรื่อง การเงินให้หมุนคล่องตัวเป็นอย่างดี

วันเสาร์

• วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564

• เวลา 9.09

• แนะนำรถสี ครีม

• เสริมเรื่อง ความเป็นมิตร ใจเย็นด้านการขับรถ

วันอาทิตย์

• วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564

• เวลา 9.09

• แนะนำ รถสีแดง

• เสริมเรื่อง ความโดดเด่นด้านการงานที่คล่องตัว

หมายเหตุ

• อ้างอิงตามหลักเลขศาสตร์สากลเพื่อธุรกิจ (Numerology)

• เป็นฤกษ์มงคลรวม หากต้องการฤกษ์มงคลส่วนบุคคล ติดต่อ หมอมีน

• ฤกษ์มงคล ทะเบียนรถมงคล ฤกษ์ศัลยกรรม