วันขอเงินพระจันทร์ แนะเคล็ดลับ เงินเต็มกระเป๋างอกเงยมีใช้ทั้งเดือน

แนะเคล็ดลับ วันขอเงินพระจันทร์ หรือ ‘วันอมาวสี’ ที่ความเชื่อในวันขึ้น 1 ค่ำ เป็นวันที่พลังงานของพระจันทร์มีพลังที่สุด และเคล็ดลับ เราจะต้องใส่เงินเต็มกระเป๋า เรียงแบงก์ให้สวยงาม จัดระเบียบทำความสะอาด เพื่อ การทำมาค้าขึ้น ธุรกิจเจริญก้าวหน้า รวมถึงอารมณ์ที่จะดีทั้งเดือนเช่นกัน

คาถา

‘โอม จันทรา ศศิประภา นะมะฮะ’

ขอบารมีจากเทพจันทรา ผู้ให้แสงสว่างในยามราตรี ผู้ให้ความสุขสงบร่มเย็น ผู้ประทานความมั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ ได้โปรดประทานความมั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ ความสุขสงบร่มเย็นให้กับตัวข้าพเจ้าตลอด 30 วัน จวบจนวันพระจันทร์ใหม่ด้วยเถิด

คาถามหาลาภ

นะมามีมา มหาลาภา อิติพุทธัสสะ สุวัณณังวา ระชะตังวา มะณีวา ธะนังวา พีชะวา อัตถังวา ปัตถังวา เอหิ เอหิ อาคัจเฉยยะ อิติมีมา นะมามิหัง

(สวด 3 จบ)

เคล็ดลับ

1. ใช้กระเป๋าสตางค์ใบใหม่ หรือใบเดิม นำมาทำความสะอาด

2. ใส่เงินเต็มกระเป๋า เรียงแบงก์ให้สวยงาม และไม่นำเงิน ที่ใส่หยิบมาใช้ภายใน 24 ชม.

3. อธิษฐานขอพรจันทราเทพให้มีเงินเข้ามา

4. ทำอารมณ์จิตใจให้มีความสุข