‘วันมาฆบูชา’ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของเราชาวพุทธ นำ 5 ข้อที่ควรปฏิบัติในวันมาฆบูชา เรียกว่าทำแล้วได้บุญ แถมดีต่อตัวเองอีกด้วย

1. การทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า

เตรียมเครื่องอุปโภค บริโภค อาหาร สดแห้ง ครบหลักอนามัย หรือโภชนาการ ครบ 5 หมู่ จะทำให้เรามีจิตใจที่สดชื่น สบายใจ มีความเมตตา โอบอ้อมอารี ก็จะส่งผลให้ชีวิตเราดีขึ้น

2.การอยู่ในศีล 5 หรือ ศีล 8

เชื่อได้ว่า ข้อนี้ หลายคนอาจจะรู้จักเพียง ศีล 5 อย่างเดียว แต่หากยังมี ศีล 8 ให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามเพิ่มได้อีก 3 ข้อ ก็จะดีต่อตัวเรา โดยศีล 5 เราถือมาตลอด บางคนทำได้ทุกข้อ แต่บางคนก็ไม่สามารถทำได้หมด ซึ่งมีดังนี้

ข้อที่ 1 คือ ห้ามฆ่าสัตว์

ข้อที่ 2 คือ ห้ามลักทรัพย์

ข้อที่ 3 คือ ห้ามประพฤติผิดในกาม

ข้อที่ 4 คือ ห้ามพูดเท็จ

ข้อที่ 5 คือ ห้ามดื่มสุรา

และศีล 8 เพิ่มมาอีก 3 มีดังนี้

ข้อที่ 6. ไม่บริโภคอาหารในยามวิกาล (หลังเที่ยงถึงก่อนพระอาทิตย์ขึ้นในอีกวัน)

ข้อที่ 7. ไม่ฟ้อนรำทำเพลง แสดงกิริยารื่นเริง รวมถึงละเว้นจากการแต่งสวยแต่งงามให้ร่างกาย

ข้อที่ 8. ไม่นั่งหรือนอนบนที่นั่งหรือที่นอนที่ทำให้นุ่ม และสูงจากพื้น

หากทุกคนปฏิบัติครบได้ในวันนี้ ก็จะทำให้ชีวิตของเรามีแต่ความสุข สงบ สบายใจ

3.การฟังเทศน์ฟังธรรม หรือนั่งสมาธิ

ในข้อนี้ เราสามารถทำได้ง่าย ๆ จะทำที่บ้าน หรือไปฟังที่วัดก็ได้เช่นกัน ไม่ว่าวิธีไหนก็ได้บุญ สำหรับการฟังธรรมแล้วนั้น ทำให้เรามีสติในการใช้ชีวิต ไม่ประมาท มีจิตใจที่จดจ่อกับสิ่งๆ นั้นที่เราทำอยู่ ทำให้เราไม่คาดหวังอะไรหลายๆ อย่าง ทำให้รู้จักการปล่อยวาง สามารถใช้ชีวิตได้ดี

4. การปล่อยสัตว์ เพื่อให้อิสระ

เป็นการช่วยให้สัตว์ต่างๆ ที่เราปล่อยหรือช่วยเหลือนั้น ได้มีอิสระ ในการใช้ชีวิต หรือหลุดพ้นบ่วงต่างๆ เพราะขณะเรายังไม่ชอบการโดนกัก หรือห้ามทำอะไรหลายๆ อย่างที่ไม่ใช่ตัวเรา เรายังรู้สึกไม่ดี การที่เราได้มอบอิสระให้เขามันเท่ากับว่าเรามีความเมตตา ได้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ได้ช่วยเหลือ ซึ่งถือว่าเป็นการทำบุญอีก 1 วิธีเช่นเดียวกัน

5. การเวียนเทียน

เชื่อว่าข้อนี้ ถือเป็นข้อปฏิบัติยอดฮิตที่หลายคนคงปฏิบัติมา โดยการเวียนเทียน จะเกิดขึ้นในช่วงของวันมาฆบูชา ในเวลา 2 ทุ่ม จะต้องเตรียมดอกไม้และธูปเทียน จะเวียนรอบพระอุโบสถจำนวน 3 รอบ ทางขวา ตามเข็มนาฬิกา บางวัดจะมีการเทศนาก่อนถึงจะเวียนเทียน หลังจากครบ 3 รอบแล้ว ก็จะเข้ามากราบพระในอุโบสถ เป็นอันเสร็จพิธี