ศีลข้อ 3 กฎแห่งกรรมของคนประพฤติผิดลูกเมียคนอื่น

ศีลข้อ 3 กาเมสุมิจฉาจาร ความประพฤติผิดในกามทั้งหลาย, ความผิดประเวณีในลูกเมียเขา

ทำนาย

ปัญญามืดบอด หลงผิดมัวเมา บ้าในกาม หลงในกาม เจตนาทำรับโทษหนัก

ความชั่วที่สมบูรณ์แบบ ถ้าการประพฤติผิดในกามเช่นนี้ส่งผล เมื่อสิ้นชีวิตจะนําไปเกิดในนรกอบายภูมิ

ศีล 5 ที่ชาวพุทธต้องพึงปฏิบัติ เพราะถือว่าเป็นศีลธรรมขั้นพื้นฐานที่เราๆ ควรทำได้แล้วนั้น ในปัจจุบันการทำได้เพียงบางข้อจึงเป็นตัวเลือกขั้นต้นๆ ที่ชาวพุทธเลือกปฏิบัติ

บางคนอาจจะคิดว่าเราเองนั้นสามารถทำได้ทุกข้อหรือเปล่า ทั้งการห้ามฆ่าสัตว์ ห้ามลักทรัพย์ ห้ามประพฤติผิดในกาม ห้ามพูดปด หรือห้ามดื่มสุราเมรัย ซึ่งเมื่อเราไม่สามารถรักษาศีล 5 ซึ่งเป็นธรรมขั้นพื้นฐานได้ ก็คงต้องค่อยๆ ปฏิบัติไปจนกว่าตัวเราจะทำได้ครบนั่นเอง

ศีลข้อ 3 ผิดชัดเจนกับกรณีตัวอย่าง เมียหลวง เมียน้อย ที่เกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัย หรือเพลง รักควรมีสองคน ที่กำลังโด่งดังติดหู กับท่อนที่บอกว่า ‘แต่ถ้าเธอฮู้แล้ว เธอสิเลิกอยู่เบาะ บ่ เฮาเลิกบ่ได้ กะคนมีฮักหมดใจไปแล้ว’ ซึ่งต้องยอมรับว่า เพลงได้เขียนถึงเรื่องราวความรักของสองหญิงหนึ่งชาย ที่ตกลงกันไม่ได้ อย่างไรก็ตามการมีผัวเดียวแต่หลายเมีย ตามความเชื่อของคนไทย ก็ไม่ถูกต้องในเรื่องของศีลธรรม ถึงแม้จะบอกว่าเมียหลวงและเมียน้อยสามารถตกลงกันได้ก็ตาม

ฉันมากับดวงจะพาไปดูกฎแห่งกรรม กรรมที่เกิดจาก ศีลข้อ 3 กัน

ศีลข้อ 3 คืออะไร

กาเมสุมิจฉาจาร

ความประพฤติผิดในกามทั้งหลาย, ความผิดประเวณีในลูกเมียเขา

กาม หมายถึง เมถุนธรรม เป็นการกระทําของคนคู่หญิงกับชายด้วยความกําหนัด คือการร่วมประเวณี

กฎแห่งกรรม

ความชั่วที่สมบูรณ์ ถ้าการประพฤติผิดในกามเช่นนี้ส่งผล เมื่อสิ้นชีวิตจะนําไปเกิดในนรก อบายภูมิ

กาเมสุมิจฉาจารนี้ กรรมที่เกิดจากการผิดศีลข้อ 3 เป็นการกระทําของคนขลาด ลักลอบ ทําอย่างปิดบัง หลบๆ ซ่อนๆ นี้เองจึงส่งผลให้เป็นผู้ที่ไม่องอาจผ่าเผย มีจิตใจไม่อาจหาญ และกรรมทั้งหมดยังไม่เท่าเทียมกัน ขึ้นอยู่กับหนักเบาของเจตนา

ง่ายๆ เลย หากเจตนาก็โทษมากหน่อย ไม่เจตนา พลั้งเผลอ ก็โทษน้อยหน่อย ถ้าประพฤติผิดถึงขั้นร่วมประเวณีข่มขืนกระทำชำเรา ก็มีโทษหนักแก่ผู้ทำ โทษของผู้ประพฤติผิดศีลข้อ 3 คือจะถูกทัณฑ์ทรมานด้วยวิธีต่างๆ ให้ทุกข์ทรมานแสนสาหัสในนรกเป็นเวลายาวนาน

เราน่าจะเคยได้ยิน ถ้าประพฤติผิดลูกเมียคนอื่น แย่งแฟนคนอื่น เข้าไปเป็นชู้ชาวบ้านนั้น ต้องปีนต้นงิ้ว อันนี้ก็จริง ต้นงิ้วที่มีหนามแหลมคมค่อยทิ่มตำให้เจ็บปวดทรมาน หรือใช้เครื่องทัณฑ์ทรมานลงทัณฑ์ด้วยวิธีน่ากลัวต่างๆ ที่หลากหลาย ที่เราไม่สามารถจะรู้ได้ และกว่าจะได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ต้องทนกับวิบากกรรมที่ทุกข์ทรมานในทุคติภูมิอีกยาวนาน

(ทุคติ คือ ภพภูมิที่นำมาซึ่งทุกข์ทั้ง 4 ภูมิ แต่แตกต่างตรงความหนักเบาของความทุกข์ และแตกต่างตามระดับของอกุศลกรรมที่ให้ผลในภพภูมินั้นๆ)

อย่างไรก็ตาม เรื่องของกาเมสุมิจฉาจาร ศีลข้อ 3 นั้นมีความละเอียดอ่อนมาก คนส่วนใหญ่ประพฤติผิดในกามเพราะความไม่รู้ มีกิเลสที่บังตาทำให้หลงผิด ปัญญามืดบอด และส่งผลตามมาด้วยปัญหาอีกมาก.