สวดคาถามหาลาภ แนะรับพลังบวกเรียกเงินในกระเป๋า

หลายคนมีความเชื่อเรื่องวัน ขอเงินพระจันทร์ ว่าหากเรามีเงินเต็มกระเป๋า และมีความสุขในวันเริ่มต้นนี้ ก็จะทำให้เราพบเจอสิ่งดีๆ ไปจนอีก 30 วันที่พระจันทร์ใหม่จะมีขึ้นอีกครั้ง

นักโหราศาสตร์ชื่อดัง เปิดเคล็ดลับและวิธีการ ขอเงินพระจันทร์พร้อมคาถาบทสวด ให้เรามีโชคลาภ ความมั่งคั่ง ไปจนถึงความอุดมสมบูรณ์ที่กำลังจะเกิด

และหากผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ และวันพุธ นั้นมีความกังวล เกี่ยวกับเรื่องพระราหูก็สามารถสวดบทบูชาพระราหู คาถาโมรปริตร และคาถาสุริยะบัพพาได้

ความเชื่อวันอมาวสี

ในวันนี้ ถ้าเรามีเงินเต็มกระเป๋า และเรามีความสุข เราจะได้รับทรัพย์ ไปตลอด 30 วัน จวบจนวันพระจันทร์ใหม่

วันนี้เราต้องนำกระเป๋าตังค์ใบเดิม หรือใบใหม่ และไม่ขาด ไม่ชำรุด ไม่รั่ว อันนี้สำคัญมาก จำนวนเงินใส่เลขที่เป็นมงคล จัดเรียงเอกสารให้เรียบร้อย บัตรเครดิต ธนบัตรต่างๆ ให้ดี จากนั้นออกไปยืนรับพลังนอกชายคาบ้าน ในเวลานี้ ก็อาจจะยังไม่เห็นพระจันทร์เพราะเป็นช่วง 17.53 น. พระจันทร์ยังไม่ขึ้นแต่เราไปรับพลังดีๆ ได้ เรียบร้อยก็ตบและเรียกเงินในกระเป๋า

บทสวดบูชาพระราหู

ตั้งนะโม 3 จบ

กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ

สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ

สัตตะธา เม ผะเล ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ

พุทธะคาถาภีคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ

กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ

สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ

สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ

พุทธะคาถาภีคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ

บทโมรปริตร

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส

ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตา

วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม นะโม

เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา นะโม วิมุตตานัง

นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนา ฯ

อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส

ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะคุตตา

วิหะเรมุ รัตติง เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม นะโม

เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา นะโม วิมุตตานัง

นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร วาสะมะกัปปะยีติ ฯ

คาถาสุริยะบัพพา

กุสเสโตมะมะ กุสเสโตโต ลาลามะมะ

โตลาโม โทลาโมมะมะ โทลาโมมะมะ

โทลาโมตัง เหกุติมะมะ เหกุติฯ

วิธีการอธิษฐาน

ขอบารมีองค์พระราหู องค์พระอาทิตย์ ได้โปรดประทานพร พลิกร้ายให้กลายเป็นดี มีแต่ความสุข ประสบความสำเร็จ ให้เจริญรุ่งเรือง เอ่ยชื่อเรานามสกุลเราด้วยจะดี

หมายเหตุ ไม่ต้องตั้งของสังเวย

คาถาบูชาพระจันทร์

โอมจันทรา ศศิประภา นะมาฮา

นำ มอ ไท้ อิม ผู่ สัก ม่อ ห่อ สัก

ขอบารมีองค์จันทราเทพ เทพจันทราเทวี ผู้ให้แสงสว่างในยามราตรี ผู้ประทานความสุขสงบร่มเย็นผู้ประทานความมั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ ได้โปรดประทานความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ ความสุขสงบร่มเย็นแก่ข้าพเจ้า เอ่ยชื่อนามสกุล ตลอดสามสิบวันจวบจนวันพระจันทร์ใหม่ อธิษฐานจิต

คำแนะนำ เราสามารถเขียนคำอธิษฐานไว้ในมือ 2-3 เรื่องด้วยก็ได้ ใจจะได้จดจ่อกับคำอธิษฐานนะคะ

จากนั้น

สวดคาถามหาลาภ

นะมามีมา มะหาลาภา อิติพุทธัสสะ สุวัณณังวา ระชะตังวา มะณีวา ธะนังวา พีชังวา อัตถังวา ปัตถังวา เอหิ เอหิ อาคัจเฉยยะ อิติมีมา นะมามิหัง