สำหรับใครที่กำลังหาฤกษ์ดี วันดี เสนองานสมัครงาน เจรจาค้าขาย ทำธุรกิจ เปิดเบอร์ใหม่ ฤกษ์กระเป๋าสตางค์ใหม่

ฤกษ์เศรษฐี

วันที่ 13 ก.ค. เวลา 07.35 น. – 08.29 น.

วันที่ 15 ก.ค. เวลา 11.40 น. – 12.14 น.

วันที่ 25 ก.ค. เวลา 07.39 น. – 08.19 น.

ฤกษ์เศรษฐีน้อย
วันที่ 17 ก.ค. เวลา 15.36 น. – 16.19 น.

วันที่ 27 ก.ค. เวลา 11.33 น. – 12.22 น.

วันที่ 29 ก.ค. เวลา 15.42 น. – 16.09 น.

อย่างไรหากคุณพลาดฤกษ์มงคลนี้ ให้คุณผู้อ่านเลือกใช้วันเวลาที่สะดวกและเหมาะสม กับตัวเอง เพื่อความสะดวกและสบายใจได้นะคะ.