เปลี่ยนฮวงจุ้ยห้องนอน หลับสนิท ชีวิตรักเป็นสุข

ห้องนอน เป็นห้องที่เราใช้ทุกวัน เราอยู่กับมันตลอดมากกว่า 2 ใน 3 ของวัน การจัดให้ดี เป็นระเบียบ จะทำให้ฮวงจุ้ยดี และ พลังงานดีขึ้น ส่งผลต่อชีวิตเราได้ดีมากยิ่งขึ้น

หมอน เน้นสีฟ้า เพราะว่าพลังงานสีฟ้าของดาวศุกร์ จะทำให้อารมณ์ดีและเป็นมิตร หลับสบาย และทำให้เกิดพลังงานดีหลังที่ตื่นขึ้นมา

กระจก จริงไม่แนะนำมากนัก เพราะอาจจะไม่เสริมเรื่องความรัก ในห้องนอน เพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ เรื่องคู่มาก หากใบใหญ่เกินไปนัก และถ้าหากมีโต๊ะเครื่องแป้ง อย่าให้บานใหญ่เกินไป และไม่แนะนำให้ไว้ปลายเตียง เพราะอาจจะมีปัญหากระทบถึงความสัมพันธ์ในชีวิตคู่

เพราะหลากหลายอุปกรณ์ ที่มีส่วนประกอบของกระจกในห้องนอน เช่น โต๊ะเครื่องแป้ง ทีวี แม้ว่าจะมีกระจกเป็นอุปกรณ์หลัก แต่ถ้าวางถูกที่ถูกทิศทาง ก็จะสามารถวางและใช้ประโยชน์ได้

สำคัญที่การจัดฮวงจุ้ย นอกจากจัดให้ดีให้ตรงกับดวงของเราแล้ว สำคัญต้องมีความสะอาดและเป็นระเบียบ จะทำให้เกิดพลังงานดีในฮวงจุ้ยที่เราอยู่ โดยเฉพาะในห้องนอน