เปิดดวง คนที่เกิด 4 วันนี้ จะถูกหวยรางวัลใหญ่ ได้ลาภลอยแบบไม่คาดฝัน!!!

วันนี้เชื่อว่าคำทำนายนี้ต้องถูกใจใครๆทั้งหลายอย่างแน่นอน! เพราะวันนี้ เราจะมาเปิดดวง คนที่เกิด 4 วันนี้ จะถูกหวยรางวัลใหญ่ ได้ลาภลอยแบบไม่คาดฝัน ซึ่งได้แก่ คนที่เกิดวันดังต่อไปนี้

นิสัยคนกิดวันอังคาร

ดวงษะดามักโลดโผน และ มักมีประสบการณ์มาก ในชีวิต มักจะมีเกียรดิยศ อุปนิสัยจิตใจกล้าแกร่งไม่หวาดเกรงใคร เป็น นักต่อสู้ ใจนักรบ โมโหร้ย ใจร้อนวู่วามไม่ยอมคน ชอมมีเรื่องขัดแย้ง ใฝ่การเรียนรู้นอกคำรา มานบากบัน ชอบเสียง อดทนดื ดื้อดัง เชื่อแต่ความคิดดนเองเป็นใหญ่ดุดัน ดัดสินใจ เร็ว เป็นคนดรง ขวานผ่า ชาก จริตมายา ไม่เป็น ไม่มีเลห์เหลี่ยม ไม่ชอบอยู่นิ่งเฉย ขยันบากมั่นแต่ชอบงานสบาย หากคนเกิดวันอังคารเปีนผู้นายจะมีวาสนาดีกว่าผู้หญิงวันอังคาร และถ้ขายหรือหญิงที่เกิดวันอังคารนั้น เกิดในเดือนเมษายน หรือเดือน พฤศจิกายนจะมีความคิดสร้างสรรค์โดดเด่นมาก แต่สุขภาพ ไม่ค่อยดีนัก และจะมีความอดทนมากกว่าคนวันอังคารในเดือนอื่นๆเพิ่มเดิม คนเกิดวันอังคร มักจะถือเอาความคิดของตนเป็นใหญ่ และเชื่อมันในตัวเองเสมอ แต่มักจะเป็นข้อเสียที่จะทำให้เกิดการทำอะไรก็ตามผิดพลาดได้ คนเกิดวันอังคารถึงแม่จะเชื่อหรือฟังคนอื่นพูด บอกสอนอย่างไรก็ตามแต่พอกลับไปแล้วก็จะเอาความคิดของตนเป็นใหญ่ฝ่ายเดียว ดังนั้นต้องแก่การเอาความคิดของเราเป็นใหญ่เพีผงฝ่ายดียว แลมาสนใจกับค่สอน หรือทางชี้แนะของคนอื่น

นิสัยคนเกิดวันพุธกลางวัน

มีดวงชะตาสดใส เจริญก้าวหน้าได้เพราะมีปัญญาดีไม่ค่อยตก ระกำลำบากนักเพราะเอาตัวรอดได้ดีเสมอ อุปนิสัย เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการติดต่อเจรจา มีศิลปะ ในการพูดที่ผู้คนยอมรับเหมาะที่จะทำการคขาย หรือ ธุรกิจต่างๆ มากกว่ารับราชการ มีสติปัญญาดี มีความฉลาดเฉลียว แต่ความจำาไม่ค่อยดี ชอบลืม เป็นคนปรับตัว เก่ง รักธรรมชาติ ไมอวดเก่ง เป็นคนนอบน้อมดี รู้จักกาลเทศะ ชอบการศึกษาหาความรู้ อ่านใจคนเก่ง มีฝีมือเชิงประดิษฐ์ เป็นคนเจ้าชู้ หลายใจ เก็บเงินไม่อยู่ ถ้าเก็บอยู่มักมีเรื่องให้ใช้จ่ายหมดไป ความคิดไม่อยู่นิ่ง เปลี่ยนตามอารมณ์ เป็นคนขี้เบื่อง่าย ทนได้ไม่นานส่วนถ้คนวันพุธ เกิดเดือนมิถุนายน จะเป็นคนพูดหวาน คารมดีมาก เป็นพิเศษ แต่ถ้าเกิดเดือนกันยายน จะไม่ ค่อยรอบคอมนัก แต่ก็มีปัญญาดี ไหวพริบดี แต่ถ้เกิดในวันพุธที่มีดาวไม่ดีมาทำให้เสียดวงก็ จะเป็นคนพูดจา มีมายามีเล่ห์เหลี่ยม ไม่จริง ใจ ชอบการโกหก เพื่อประโยชน์ของตัวเองเพิ่มเติม คนเกิดวันพุธกลางวันอุปสรรคจะน้อยกว่าคนเกิดวันพุธกลางคืน และต้องปรับปรุงความเจ้าชู้ของตน เพราะความเจ้าชู้นั้นส่งผลให้เกิดการไม่สมหวังในความรักได้ ส่วนเรื่องโชคชะตาอยู่ในเกณฑ์ดีครับ

นิสัยคนเกิดวันพุธกลางคืน

คนเกิดวันพุธกลางคืนมักมีชะดาอาภัพ แม่มีบุญวาสนาดี เจริญ ก้าวหน้าได้ดีเพียงใดก็มักพบอุปสรรคปัญหาบ่อย ๆ มี เคราะห์ร้ายบ่อย ๆ วิธีแก้ หมั่นทำบุญปล่อยนก ปล่อยปลา เป็นประจ่าอุปนิสัย มีจิตใจห้วหาญ ก้วร้าว กล้าสูกลำเสียง ในักเลง ถ้ไม่ฝึกไฝ่ทางธรรม ยึดถือคุณธรรม ก็จะไปในทางอบายมุข อย่างหมกมุ่น เป็นคนชอบความสงบ ไม่ชอบวุ่นวายกับใคร สดิปัญญาดีเลิศ แต่เป็นคนที่งมงาย ยากที่จะเปลี่ยน ความคิดได้เอง แต่เชื่อคคอยขุยง หรือพร่ำชี้แนะ ไม่ค่อยใฝ่หาความรู้ เก็บเงินไมได้นาน เป็นคนอวดรู้ คิดเล็กคิดน้อย คิดการณ์ไม่ยาวไกล มักเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ไม่ชื่อตรง นักหากเกิดวันพุธกลางคืนในเดือนกุมภาพันธ์ จะมีฐานะดีมีคนสนับสนุนส่งเสริมเสมอ แต่เป็นคนที่เจ้าชู้มาก มีความรูดี แต่ชอบเอาเปรียบคนอื่นเพิ่มเติม ดวงแข็งโชคลาภคี แต่เป็นคนที่ขี้หึงหวงคนรักมาก และทำให้ผิดหวังเรื่องความรักได้หลายครั้งต้องระวังตรงนี้เป็นอย่างมาก เป็นคนเจ้าชู้ และชอบความสบาย แต่อย่างไรก็ดี ถ้สร้างกรรมดีและความดีไว้มาก จากทางลบก็จะกลายเป็นส่งผลเป็นกรรมดีในทางบวกได้กลับกัน

นิสัยคนเกิดวันศุกร์

คนเกิดวันศุกร์เป็นเทพแห่ง ความรัก คนเกิดวันศุกมักมีดวงชะตาดี คกน้ำไม่ไหลดกไฟไม่ไหม้ หรือลำบากได้ไม่นาน เพราะกรรมดี บุญเก่าหนุนนำ จึงเกิดมาชาตินี้ต้องหมั่นทำบุญให้มากแล้วบุญกรรมจะดีขึ้นกว่าเดิมอุปนิสัย เป็นคนรักสวยรักงาม อารมณ์สุนทรีย์ มีไมตรีมีน้ำใจให้ทุกคน รักเรียน เก่งด้านศิลปะแขนงใดแขนงหนึ่ง มีความนอบ! น้อม อ่อนโยนต่อผู้อื่น เป็นคนเจ้าซู่ฝึกใฝ่โลกีย์ ชอบการบันเทิงเริงใจ ขยันในการทงาน ชื่อตรง ไม่เคยคดโกงเอาเปรียบ ใคร รู้จักอดออม แต่ต้วรสนิยมสูง ชอบความสงบเยือกเย็นสุขุม กตัญญรู้บาปร้บุญ มีความอดทน รู้จักประมาณตน ไม่โลภจิต ใจอารี แต่มักขี้บ่น และเป็นคนคิดมาระวังเรื่องความคิด กับเรื่องไม่เป็นเรื่อง ให้ผ่อนคลายลงบ้างแล้วจะดีเพิ่มเติม คนเกิดวันนี้ต้องระวังอย่างยิ่งเกี่ยวกับความคิด ความรัก และการยึดติด ตัวพวกนี้ละจะเป็นตัวที่ทำลายความสุขของคุณเองได้อย่างมากผมได้ให้คำปรึกษากับคนเกิด วันนี้มาหลายคนแล้วพอว่าส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่คิดมากกับเรื่องเล็ก น้อย หรือชอบเอาเรื่องเก่าๆ มาคิดแล้วคิดอีกผมคงได้ชี้แนะว่าถ้คนเกิดวันศุกร์สามารถหยุดกับ ความคิดเรื่องเล็กน่อยได้แล้วละ ก็ความสุข และความสงบก็จะเกิดพื้นมากครับ เพระหลายคนอาวิธีนี้ไปใช้แลได้ผลดีผมก็ขอแนะนำให้ทุกคนรู้ครับ

1. ด้จูงระวังเรื่องความคิด การยึดติดเรื่องวัตถุ ถ้ถามว่าจะระวังอย่างไรคงตอบได้ว่า ความหยุดอยู่ถึงความพอดี มีแล้วหยุดเพิ่ม ใช้ที่มีให้หมดก่อนแล้วค่อยเพิ่มหาใหม่

2. การนอน มักคิดมากก่อนนอน เราต้องตั๋งจิตว่า ถึงเวลานอนแล้วนอน ตื่นแล้วค่อยคิดต่อ พยายามท่องให้ได้ทนี้สำคัญมาก จะเป็นการฝึกไปในตัวของคุณอง ถ้ทำเป็นประจำแล้ว คราวนี้คุณจะเป็นคนที่นอนหลับง่ายอย่างแน่นอน วิธีนี้สามารถใช้ได้กับคนนอนไม่หลับหรือคนที่คิดมาก

นิสัยของคนเกิดวันอาทิตย์

คนเกิดวันอาทิตย์มักมีวาสนาดี จึงมักมีดวงชะตาที่ดี มีบุญมีวาสนา ดีดวง ส่วนใหญ่แล้วจะมียศมีศักดิ์ฐานะดี มี ทรัพย์มีบริวารมาก แต่เปืนคนทำคุณใดไม่ขึ้นอย่างดีก็เสมอตัว แค่ทำดีแล้วเป็นบุญ เพราะคนเกิดวันอาทิตย์ ดวงชะตาตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ มักมีคนเกื้อกูลส่งเสริมเสมออุปนิสัย เป็นคนใจกว้าง มีน้ำใจไมตรีกับเพื่อฝูงเสมอ ใจนักเลง กลำได้คลำเสีย มีเงินมากใช้มาก มีน้อยใช้น้อย ยามตกต่ำ ก็ไม่หวั่นไหว มีความทะเยอทะยานสูง มีความเป็นผู้นำ เชื่อมั่นในตัวเองสูง รักอิสระ มีอุดมการณ์มีคุณธรม ประจำใจ ปัญญาคืออนไหว ใจร้อน รักคักดิ์ศร รักเก็ยติ มากเกิดตอนเช้า ต้องดิ้นรนอยู่เสมอ ต้องสู้ด้วยความอดทน และ ทำงานจึงจะกำวได้อย่างมีเกียติ เกิดตอนกลางคืน มักเป็นคนสุภาพดี หาญกล้ เชื่อมั่นในตัวเอง ตัดสินใจเร็ว ปราดเปรียว มีคุณธรรม แต่บางคน ใช้เงินเก่งมีเท่าใดหมด ใจเด็ดเดี่ยวเพิ่มเติม คนเกิดวันอาทิตย์นั้นต้องผิวดำแดงจึงจะเหมาะสม แต่ถ้าผิวขาว หรือขาวเหลือ ต้องหน้าผากกว้างจึงจะถือว่าเป็นมงคลดี