เริ่มกันที่ฤกษ์แต่งงานเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เดือนแห่งความรัก

เดือนกุมภาพันธ์ 2564
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

เดือนมีนาคม 2564
วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564
วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564
วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564
วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564
วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564
วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564
วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564

เดือนเมษายน 2564
วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564
วันพุธที่ 7 เมษายน 2564
วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564
วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564
วันพุธที่ 21 เมษายน 2564
วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

เดือนพฤษภาคม 2564
วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564
วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564
วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564
วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564
วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564
วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564

เดือนมิถุนายน 2564
วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564
วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564
วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564
วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564
วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564

เดือนกรกฎาคม 2564
วันศุกรที่ 2 กรกฎาคม 2564
วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564
วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

เดือนสิงหาคม 2564
วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564
วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564
วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564
วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564
วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564
วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564
วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564
วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564

เดือนกันยายน 2564
วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564
วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564
วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564
วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564
วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564
วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564
วันพุธที่ 29 กันยายน 2564

หลังจากนี้จะเข้าฤกษ์แต่งงานแบบพีคๆ ที่ใครๆ ก็หมายตาเป็นพิเศษ จึงขอเตือนคู่บ่าวสาวหากสนใจจะจัดพิธีในช่วงต่อไปนี้ ควรจองสถานที่แต่เนิ่นๆ

เดือนตุลาคม 2564
วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564
วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564
วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564