เลขที่ไม่ถูกโฉลกกับคนที่เกิดวันต่างๆ

.คนเกิดวันจันทร์ เลขต้องห้ามคือ 1 แต่อนุโลมให้ 1 อยู่คู่กับ 4/5/9 ได้

คนเกิดวันอังคาร เลขต้องห้ามคือ 2 แต่อนุโลมให้ 2 อยู่คู่กับ 3/4 ได้

คนเกิดวันพุธ(กลางวัน)เลขต้องห้ามคือ 3 แต่อนุโลมให้ 3 อยู่คู่กับ 2/3/6/8 ได้

คนเกิดวันพุธ(กลางคืน)เลขต้องห้ามคือ 5 แต่อนุโลมให้ 5 อยู่คู่กับ1/4/5/6/9 ได้

คนเกิดวันพฤหัสบดี เลขต้องห้ามคือ 7 แต่อนุโลมให้ 7 อยู่คู่กับ 8/9 ได้

คนเกิดวันศุกร์ เลขต้องห้ามคือเลข 8 แต่อนุโลมให้ 8 อยู่คู่กับ 2/3/6/7/9 ได้

คนเกิดวันเสาร์ เลขต้องห้ามคือเลข 4 แต่อนุโลมให้เลข 4 อยู่คู่กับ 1/2/4/5/6 ได้

คนที่เกิดวันอาทิตย์ เลขต้องห้ามคือเลข 6 แต่ อนุโลมให้ 6 อยู่คู่กับ 3/4/5/9 ได้