แนะนำการทำบุญของคนทั้ง 7 วัน

แนะนำการสร้างกำแพงบุญที่เหมาะสมกับผู้เกิดวันต่างๆ ในช่วงวันที่ 1-15 กันยายน 2563 (ทำนายด้วยไพ่ The Mystery of Runes)

ทีมอาทิตย์ : ทำบุญกับพระในบ้าน พาท่านออกไปเปิดหูเปิดตาบ้าง

ทีมจันทร์ : สวดมนต์นั่งสมาธิ แผ่เมตตา เพื่อเพิ่มความสว่างไสวให้แก่ดวงจิต

ทีมอังคาร : ร่วมบริจาคช่วยสัตว์บาดเจ็บหรือปล่อยโคกระบือ

ทีมพุธกลางวัน : เอื้อเฟื้อหรือหนุนนำช่วยเหลือบริวารให้เค้าได้มีชีวิตที่ดีขึ้น

ทีมพุธกลางคืน : บริจาคโลหิต หรืออุดหนุนงานฝีมือจากคนพิการ

ทีมพฤหัสบดี : บริจาคเสื้อผ้าหรือสิ่งของเหลือใช้ให้คนที่ขาดแคลน

ทีมศุกร์ : ไปร่วมสร้างความบันเทิงรื่นเริงใจให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิต

ทีมเสาร์ : ชวนคนรักหรือคนที่หวังดีต่อไปกันร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์