แนะให้ถวาย ดอกไม้เพื่อเสริมดวง ด้านไหนเป็นพิเศษ

ดอกไม้เป็นสิ่งที่จำเป็นในการที่เราบูชาพระ เพราะพวกเราได้รับคำสอนให้ตกแต่งดอกไม้ให้สวยงาม นอกเหนือจากการที่จัดที่ทางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดในบริเวณที่ไหว้พระ แต่ทราบกันไหมว่า ดอกไม้แต่ละชนิดนั้น มีความหมายอย่างไรและ แนะให้ถวาย ดอกไม้เพื่อเสริมดวง ด้านไหนเป็นพิเศษ

ดอกบัว เป็นตัวแทนสีขาวจากความบริสุทธิ์ ถวายแล้วจะประสบความสำเร็จ หลังจากถวายแล้ว อานิสงส์จะทำให้เรามีความสงบสุขและร่มเย็น สบายใจ ไม่คิดมากในเรื่องของการงาน

ดอกมะลิ ความรัก ความร่มเย็น อยู่เย็นเป็นสุข ถวายแล้วจะช่วยให้เรามีความมั่นคง หนักแน่น สง่างามในการทำงานและคนยอมรับด้านการทำงาน

ดอกกุหลาบ สง่างาม ความเกรงขาม และได้รับความชื่นชม จะทำให้หลังถวายมีโอกาสที่จะทำมาค้าขึ้น ก้าวหน้า คนให้ความสำคัญและยำเกรง ทำงานได้อย่างดี

ดอกกล้วยไม้ ทำอะไรก็สามารถทำได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ ทำให้การงานที่ทำอยู่ หรือกิจการที่เราทำสำเร็จได้ดังใจ

แนะนำถวายให้ถูก อานิสงส์จะได้มาได้ดั่งใจ แค่เลือกดอกไม้ถวายพระตามอานิสงส์ สดชื่น สบายใจ ได้บุญ และผลตอบรับดีแน่นอน