10 สถานที่เสี่ยงเซียมซี เนื้อคู่ ความรัก ยอดนิยม

เซียมซี เป็นวิธีทำนายดวงที่คาดว่ามาจากคนจีนที่อพยพมาตั้งรกรากในประเทศไทย หากนับตามอายุศาลเจ้าจีนที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย คือ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จ.ปัตตานี ที่ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2116 ก็พบว่ามีอายุกว่า 400 ปี

เซียมซี คืออะไร มีวิธีอ่านคำทำนายอย่างไร

ตำนานที่มาของ “เซียมซี” คาดว่าเพี้ยนมาจากคำว่า “เซียนซือ” หมายถึง กลอนบนกระดาษแผ่นเล็กๆ โดยคำว่า “เซียม” หมายถึงไม้เสี่ยงทาย และ “ซี” หมายถึง โคลง กลอน ความนิยมของเซียมซี มักใช้ทำนายชีวิต การงาน และความรัก

ในอดีต การอ่านความหมายโคลงกลอนของเซียมซีที่เป็นภาษาจีน ต้องมีผู้แปล หรือเขียนใส่กระดาษติดไว้ที่ศาลเจ้า เพิ่งปรับเปลี่ยนเป็นฉบับภาษาไทยเมื่อสมัยรัชกาลที่ 5 โดยนายเปลี่ยน แซ่ก้อง ได้จัดทำไว้ที่วัดกัลยาณมิตร ธนบุรี

วิธีการเสี่ยงเซียมซี

การเสี่ยงเซียมซี ต้องยกกระบอกไม้ไผ่ที่ใส่ไม้ไผ่เหลาเป็นแท่งบางๆ ขนาดไม่เกิน 1 ฟุต ยกขึ้นจบเหนือศีรษะ และอธิษฐาน หลังจากนั้นก็เขย่ากระบอกเซียมซี จะมีไม้ติ้ว 1 อันหล่นลงมา ไปหยิบคำทำนายจากเลขที่อยู่บนไม้ติ้วนั้น หากความหมายไม่ดี ก็ฉีกกระดาษทิ้งไว้ที่ศาลเจ้า แต่ถ้าความหมายดีก็อาจจะเก็บไว้

หากไม้ติ้วหล่นมาเกิน 1 อัน ก็เก็บเข้ากระบอกเดิม แล้วเสี่ยงทายใหม่

คำทำนายบนแผ่นเซียมซีนั้น นิยมกล่าวถึงเรื่องโชคลาภ, เรื่องคู่, เรื่องอาการเจ็บป่วย เป็นต้น

10 สถานที่เสี่ยงเซียมซี ยอดนิยม

เมื่อเดินทางไปยังวัด ศาลเจ้าต่างๆ ก่อนเสี่ยงเซียมซี ควรไหว้สักการะพระพุทธรูป หรือเทพประจำศาลเสียก่อน สถานที่เสี่ยงทายเซียมซียอดฮิต ได้แก่

1. เซียมซีศาลเจ้าพ่อเสือ

เชื่อว่าทำนายเรื่องหน้าที่การงานได้แม่นยำมาก เล่าต่อกันว่าเจ้าพ่อเสือชื่นชอบคนขยันทำมาหากิน

2. เซียมซีวัดมังกร วิหารเทพเจ้า

เซียมซีวัดมังกร เป็นสถานที่แก้ชงของคนไทยเชื้อสายจีน เมื่อแก้ชงแล้วก็ไหว้พระเสี่ยงเซียมซีด้วย เพื่อทำนายดูเรื่องทั่วไป

3. เซียมซีวัดแขก

การไปเสี่ยงเซียมซีวัดแขก หรือวัดพระศรีมหาอุมาเทวี สีลม มักจะทำนายถึงโรคภัยไข้เจ็บ แต่เนื่องจากผู้ศรัทธามักมาสักการะพระแม่อุมา จึงนิยมทำนายเรื่องเนื้อคู่ เสี่ยงเซียมซีความรักไปด้วย

4. เซียมซีวัดระฆัง หรือเซียมซีหลวงพ่อโต

วัดระฆังเป็นวัดชื่อดังย่านบางกอกน้อย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) หรือหลวงพ่อโต ผู้คิดค้นคาถาชินบัญชร ผู้เป็นที่เคารพของพุทธศาสนิกชน เคยเป็นเจ้าอาวาสที่นี่ คำทำนายเซียมซี เกี่ยวข้องกับมุมมองชีวิตที่หลากหลาย เช่น หนี้สิน, การงาน, ความรัก

5. เซียมซีศาลเจ้าพ่อหลักเมือง กรุงเทพฯ

การเสี่ยงเซียมซีศาลเจ้าพ่อหลักเมือง คำทำนายพูดถึง การมีบุตร, ทายเพศของทารกในครรภ์, ลาภยศ, เนื้อคู่ รวมถึงหน้าที่การงาน

6. เซียมซีหลวงพ่อโสธร จ.ฉะเชิงเทรา

เซียมซีหลวงพ่อวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นสถานที่ขอพรไหว้พระทำบุญทั่วไป แต่ละปีมีผู้ไปไหว้หลวงพ่อโสธรจำนวนมาก จึงนิยมเสี่ยงเซียมซีกันด้วย

7. เซียมซีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ หรือวัดพระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก

การเสี่ยงเซียมซีต่อหน้าพระพุทธชินราช เป็นการเสี่ยงทายภาพรวมทั่วไป และเชื่อว่าเป็นการเสี่ยงเซียมซีทำนายรักที่แม่นด้วย หนุ่มสาวจึงมักเดินทางมาขอคำทำนายที่นี่

8. เซียมซีวัดพระธาตุดอยสุเทพ

การเสี่ยงเซียมซีที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ บนยอดดอยสุเทพ หนุ่มสาวมักมาทำนายเรื่องความรัก และหน้าที่การงาน

9. เซียมซีวัดพระธาตุพนม

วัดพระธาตุพนมเป็นวัดที่เก่าแก่ พุทธศาสนิกชนทั้งไทยและลาวต่างมาสักการะ ใบเซียมซีที่ใช้ทำนาย เป็นรูปแบบคำประพันธ์กล่าวถึง 10 ด้าน ได้แก่ ความรัก โชคลาภ คดีความ สุขภาพ บุตร หนี้สิน ญาติมิตร ศัตรู อาชีพการงาน และของสูญหาย โดยปลูกฝังคตินิยมด้านความเชื่อพระพุทธศาสนาไว้ด้วย

10. เซียมซีวัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย เป็นที่เคารพนับถือของชาวลำพูน วัดคู่บ้านคู่เมืองนี้มีประวัติศาสตร์ที่มายาวนาน เมื่อมีความนิยมเสี่ยงเซียมซี ก็ได้รับอิทธิพลนี้มาด้วย ผู้ที่มาเสี่ยงทายเกี่ยวกับหน้าที่การงาน

การเสี่ยงทายเซียมซี เป็นเรื่องส่วนบุคคล อนาคตเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น เราสามารถใช้สติและความรู้ แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้โดยใช้คำทำนายเป็นเครื่องเตือนใจต่อการใช้ชีวิต