3 ปีนักษัตรได้รับผลกระทบ หลังเปลี่ยนจาก ‘ฉลูมาขาล’

ว่าหลังจากวันที่ 4 กุมภาพันธ์นี้ ให้ 3 ปีนักษัตรนี้เตรียมตัวรับความเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนจากปีฉลูเข้าสู่ปีขาล เพราะจะส่งผลกระทบจังๆ ให้ ทั้งเรื่องของงาน เรื่องเงิน เรื่องของสุขภาพ ต้องระวัง

ปีขาล
จะมีชีวิตค่อนข้างวุ่นวาย โดยเฉพาะเรื่องผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา ชีวิตจะมีแต่เรื่องแก่งแย่งแข่งขัน

ปีมะเส็ง
สำหรับชาวมะเส็งปีนี้ยังหาเงินได้แต่ต้องลำบากหน่อย ระวังจะโดนแกล้งหรืออยู่ดีๆ งานงอก

ปีกุน
ถือว่าดวงดีใช้ได้ ดวงดีขึ้น แต่สวนทางกับกราฟของสุขภาพที่ดิ่งลง ต้องระวัง

อย่างไรก็ตาม ทุกการกระทำต้องมีสติ แล้วทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดี