4 นักษัตรดวงชีวิตเปลี่ยน ย้ายงาน-ที่อยู่ ระวังถูกยืมเงินไม่ได้คืน

4 ปีนักษัตร ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิต เช่น ย้ายงาน ย้ายที่อยู่อาศัย ให้ระวังจะมีคนมายืมเงิน แต่ให้ไปไม่เคยได้คืน น้อยอกน้อยใจคนรอบข้าง เพราะทำดีไม่มีใครเห็น

สำหรับ 4 ปีนักษัตร ประกอบด้วย ฉลู มะโรง มะแม จอ โดยทั้ง 4 ปีนักษัตรจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิต เช่น ย้ายงาน ย้ายที่อยู่อาศัย ให้ระวังจะมีคนมายืมเงิน แต่ให้ไปไม่เคยได้คืน น้อยอกน้อยใจคนรอบข้าง เพราะทำดีไม่มีใครเห็น